Kort sommarläger för upptäckare och spårare i Aggarp

10-12 augusti